About

Cirkel is een sociaal en culturele organisatie met als algemeen doel het bevorderen van bewustzijn op sociaal, cultureel, milieu en persoonlijk niveau.  Onze missie is om een bijdrage te leveren aan menselijke ontwikkeling door middel van kunst-projecten van sociale interventie met een participatief karakter. Deze worden verwoord in programma’s die ontwikkelingsprocessen en voortdurend leren genereren. Onze projecten richten zich op niet-formeel onderwijs maar op kunst en cultuur ten behoeve van de gemeenschap.

Visie en missie

We bevinden ons in een tijd van sterke veranderingen, die we ervaren in onze directe, persoonlijke leefomgeving maar ook ver daarbuiten; in de stedelijke ruimte, op de aarde als geheel. Van een visie op de samenleving waarin de mens dominant staat evolueren we steeds meer naar het idee dat de mens slechts een onderdeel is van een groter geheel – een ecosysteem waarin duurzaamheid, zorgzaamheid en solidariteit belangrijke waardes zijn. Steeds meer mensen ervaren in hun dagelijks leven vanuit deze holistische (alles omvattende) benadering de noodzaak om door duurzaam gebruik van de aarde en haar grondstoffen, ecosysteem en evenwicht een verandering te realiseren. Cirkel vindt het belangrijk ons continu bewust te zijn van deze noodzaak tot verandering en de overgang naar een levenswijze gebaseerd op duurzaamheid, zorgzaamheid en solidariteit. Door ontmoeting en kennisdeling te stimuleren tussen diverse sociale groepen, transitie-initiatieven, actiegroepen en burgerplatforms en initiatieven dragen wij bij aan de zoektocht naar een nieuw bewustzijn van de mens in onze dagelijkse werkelijkheid en directe, persoonlijke leefomgeving.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *