About

Cirkel is een sociale onderneming die zich richt op community arts projecten. Ons hoofddoel is het bevorderen van bewustzijn op sociaal, cultureel, milieugebied en persoonlijk vlak. Onze missie is een bijdrage te leveren aan de menselijke ontwikkeling door middel van kunst en sociale interventies, gekenmerkt door een participatieve aanpak. Deze missie wordt tot uitdrukking gebracht in programma’s die ontwikkelingsprocessen stimuleren en continu leren bevorderen.

Visie

We leven in een tijdperk van ingrijpende veranderingen, die we zowel in onze directe, persoonlijke omgeving als in de bredere context ervaren; in stedelijke gebieden en op de planeet als geheel. We evolueren van een visie op de samenleving waarin de mens domineert naar een begrip dat de mens slechts een onderdeel is van een groter geheel – een ecosysteem waarin duurzaamheid, zorgzaamheid en solidariteit kernwaarden zijn. Steeds meer mensen voelen de noodzaak om vanuit deze holistische benadering in hun dagelijks leven een verandering teweeg te brengen door duurzaam gebruik te maken van de aarde en haar grondstoffen, met als doel het ecosysteem en zijn evenwicht te behouden. Cirkel benadrukt het belang van voortdurend bewustzijn van deze noodzaak tot verandering en de transitie naar een levenswijze gebaseerd op duurzaamheid, zorgzaamheid en solidariteit. Door ontmoetingen en kennisuitwisseling te bevorderen tussen verschillende sociale groepen, transitie-initiatieven, actiegroepen, burgerplatforms en initiatieven, dragen we bij aan de zoektocht naar een nieuw menselijk bewustzijn in onze dagelijkse realiteit en directe leefomgeving. Dit omvat het idee om sterkere, veiligere gemeenschappen te vormen die vertrouwen op en zich deel voelen van hun ecosysteem. We streven naar een overgang van een EGO-centrische naar een ECO-centrische samenleving.