BROOD & SPELEN

In het kader van Social Impact bij Design in BoTu (Bospolder Tussendijken) werken we aan het vermogen van Krachtige Gezinnen en bewoners om hun veerkracht te versterken. Hiervoor is een van de strategieën die we gebruiken community art. Brood & Spelen wordt de naam van deze community art journey. Het idee is om samen met een groep gezinnen, buren en kunstenaars deel te nemen aan een serie bijeenkomsten waar door middel van kunst werken we aan het ontwikkelen van een gemeenschap. Kinderen, ouders en bewoners worden versterkt in hun veerkracht en daarmee in hun creatieve kracht voor welzijn in de wijk. (activiteiten tussen sep/20enjuli/21). Tervoorbereidingopditprojectenomgezinnenenburenaantetrekkendie mee willen doen, willen we in juli wat activiteiten in de buurt organiseren.

Kunnen bewoners werkelijk mede-eigenaar van een sociale- transitie worden en wel zó dat het bijdraagt aan inclusiviteit en de duurzame verbetering van hun leefomgeving en levenskwaliteit? Het project  Krachtige Gezinnen is hierop gebaseerd: het bevorderen van veerkracht in elk individu, gezin en de gemeenschap om actief te werken aan hun eigen welzijn, omgeving  en de opbouw van een toekomst.

Brood & Spelen gelooft in kunst als middel voor sociale transformatie. De creativiteit van elke mens is een bron van communicatie en gemeenschap, levend en latent in onze samenleving. Het individu bestaat niet zonder zijn collectief, zijn gemeenschap. Kunst is een soort opvoeden tot uitstellen van oordelen en ruimer begrip van “wij” (ik, jij, ze), waardoor we allen betere – want tolerantere – burgers worden, omdat wij eerst luisteren en ons inleven voor wij een (politieke) positie bepalen. Kunst geeft een “woning” voor de mensen in dit leven en mogelijkheden tot pluriformiteit en pluraliteit die in deze samenleving voor democratie zo belangrijk zijn. Daarom verdient kunst onze bescherming, want haar veelstemmigheid is belangrijk voor onze democratie.

Community art is een activiteit gericht op het oplossen van community-problemen en het creëren van nieuwe community-waarden door middel van samenwerking tussen kunstenaars, burgers en gezinnen (ouders en kinderen). ​We kunnen via verschillende artistieke talen een oorzaak van expressie vinden om meer over onszelf en de anderen te kunnen weten en te definiëren. Door te spelen en te creëren kunnen we dichterbij anderen . Kinderen en volwassenen delen hun verhalen, biografieën en verschillende levensfases.

Deze artistieke processen in de gemeenschap werken als een katalysator om gebeurtenissen of veranderingen binnen een gemeenschap te activeren. Ze voeren gemeenschapsgericht werk uit, waarbij in het algemeen de participatie van bewoners van Botu wordt ontwikkeld. Het gaat over werken met mensen, niet voor hen. Creatie maakt het mogelijk om de gemeenschap binnen te gaan waar het moeilijk zou zijn, vergemakkelijkt een grote vrijheid van meningsuiting en genereert uitwisseling en plezier, wat bijdraagt ​​aan het voeden van een verlangen naar verandering.

Brood & Spelen  in werking stellen een veld voor gevoelens, intuïties, gedachten, overtuigingen om deze hun stem en hun kracht laten vinden. Het vermogen van bewoners wordt geactiveerd om deel te nemen aan de ontwikkeling van hun eigen leven en de context waarin dit leven zich ontvouwt. Dus ‘Wat’ en ‘Hoe’ zijn buiten ons bereik, we zoeken een transformatie en geen gedeeltelijke verandering.

Pizza Pick-nick & Papier Oven

Op zaterdag 25 juli 2020 we op Park 1943 organiseren een ​Pizza-Picknick /OP JE EIGEN EILAND.

Brood & Verhalen (Ouders Terras Bollenpandje)

Wijkcultuur maken

Moeder deeg (zuurdesem) van BoTu. (Bospolder-Tussendijken)

In de maanden mei tot en met augustus van dit jaar hebben we binnen het programma Veerkrachthuis de activiteit ‘Oudersterras’ georganiseerd. Dit initiatief werd uitgevoerd in samenwerking met Het Bollenpandje elke vrijdag tijdens de lunch. Tijdens deze terrasmiddagen voerden we verschillende programma’s uit zoals workshops zelfbewustzijn en communicatie (Rots & Water) en talentontwikkeling, thematische lunches met persoonlijke verhalen van de deelnemers en gaven we ook ruimte aan een onderdeel van het community art project: Brood & Spelen. Dit community art-project komt sinds twee jaar tot stand dankzij de steun van Social Impact by Design in BoTu binnen het programma Veerkrachthuis (voorheen Krachtige Gezinnen). Tijdens het Ouderterras zijn we als ritueel begonnen met het uitwerken van een ‘BoTu zuurdesem’. Zuurdesem dat nog leeft en nog steeds wordt gedeeld onder de bewoners van BoTu. Met deze zuurdesem en met theater- en muziektechnieken delen we recepten en verhalen over brood. Persoonlijke verhalen van deelnemers over hun relatie met brood van de kindertijd tot nu en de symboliek die BoTu zuurdesem kan betekenen voor de gemeenschap.