Samenwerking

Het is belangrijk ons continu bewust te zijn van de nood aan verandering en de overgang naar een ander levenswijze gebaseerd op duurzaamheid, zorgzaamheid en solidariteit.

Door ontmoeting te stimuleren tussen diverse sociale groepen, transitie-initiatieven, actiegroepen, burgerplatforms etc erkennen we de zoektocht naar een nieuw bewustzijn van de mens in onze dagelijkse werkelijkheid. 

We opereren via artistieke, culturele en sociale acties en projecten binnen de stedelijke context en ook de innerlijk (persoonlijke)sfeer.   Hierbij staat duurzaamheid en maatschappelijk engagement in de brede zin van het woord centraal. 

We stimuleren netwerken van kennis tussen mensen om de collectieve intelligentie uit te breiden. We gaan hiervoor samenwerkingen aan met organisaties met dezelfde interesses, en bevorderen cross-overs tussen verschillende disciplines.