Pizza Pick-nick & Papier Oven

Op zaterdag 25 juli we op Park 1943 organiseren een ​Pizza-Picknick /OP JE EIGEN EILAND.

Een picknick voor gezinnen (van BoTu) te organiseren. Elk gezin op zijn eigen eiland. We zullen ook een Pizza Oven hebben (St. Steensoep) waar gezinnen hun eigen pizza kunnen bereiden. (we zullen alle ingrediënten voorstellen).

Samenwerking

Samenwerking met andere betrokken partijen van BoTu is een van de Doelen van Krachtige Gezinnen en Social Impact Design. Om deze reden hebben we in deze activiteit meerdere kruisen gemaakt: Zelfregie Huis, Creatief Beheer, Huis in de Lucht TV, St. Steensoep en Botu12 afval activiteit.

Papieroven bouwen met Kinderen

Voor de kinderen hebben we een heel bijzondere activiteit. Zij hebben onder begeleiding en instructie van twee deskundige kunstenaars een papieroven bouwen. Hierin bakken we kleiwerkjes die ook door kinderen uit de wijk zijn gemaakt. De kinderen helpen met de bouw van de oven. Deze maken we van stenen, kippengaas, een metalen rooster, hout en een soort papiermaché op basis van kleipoeder. De twee ervaren keramisten zijn Carl Classen en Yvonne Beelen begeleiden de bouw en het stookproces. De volgende ochtend zijn de werkjes klaar en kunnen de kinderen ze mee naar huis nemen.

De twee activiteiten waarmee we werkten tijdens de picnic (zelf pizza maken en samen met de kinderen een oven bouwen) hadden de intentie om een ​​klein voorbeeld te maken van wat B&S activiteiten in de toekomst kunnen zijn. Bij deze activiteit was te zien hoe de veerkracht van de buurt werduitgeoefend.Wekunnenzeggendateropverschillendeniveausaanisgewerkt:o​ plichamelijk niveau, op energetisch niveau en op symbolisch niveau.​ Mensen deelden dezelfde ruimte, er ontstond een gezamenlijke sfeer waarin ondanks alle diversiteit iedereen zich op lichaamsniveau veilig en comfortabel voelde. De bedoeling van deze eerste aanpak was niet gericht om mensen met elkaar in gesprek gaan of elkaar leren kennen, dit zal in toekomstige B&S activiteiten gefaciliteerd worden. Bij deze eerste activiteit wordt een fysieke en energetische benadering bereikt. Creëer onder allen een positieve en vertrouwende energie. Vastgesteld kan worden dat bij deze eerste bijeenkomst deze situatie is ontstaan ​​bij de deelnemers, zowel volwassenen als kinderen. beide activiteiten waren volledig vrij activiteiten, waarbij de kinderen kwamen en gingen zoals ze wilden. Ze werden alleen aangetrokken door hun eigen nieuwsgierigheid. (vooral in de activiteit van de constructie van de oven). De kinderen oefenden hun creatieve vermogen, hun nieuwsgierigheid en hun vermogen om volledig vrij samen te werken.

Tijdens het verzamelen van de voorwerpen en rekwisieten van de picknick, met de hulp van vrijwilligers, verschillende buren en het KG-team, de kunstenaars steken het vuur aan in de papieroven die door de kinderen is gebouwd. Binnen in de oven zouden de kleine keramische die speciaal voor deze gelegenheid waren gemaakt door de keramiste Yvonne Beelen worden gebakken. Helaas vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk om ervoor te zorgen dat dezelfde kinderen de keramische stukken maakten.

Het park 1943, na 17.00 uur meestal wordt ingenomen door criminelen, dronkaards of drugsdealers, werd ‘bezet’ door de picknick. Dit draagt ​​bij aan de bron van veerkracht van het behoren tot de plek waar we wonen. In die zin krijgt ook het tweede deel van de activiteit, dat plaatsvond van 22.00 uur tot 10.00 uur de volgende ochtend, een fundamenteel belang. Het park was fysiek en symbolisch bezet. ‘S Nachts zong een groep mensen rond het vuur en vulden het vuur en de rook de sfeer van het park. Het park werd ’s nachts een ontmoetingsplaats voor buren, een plaats van schepping en hoop. Op symbolisch niveau werd er gewerkt met verschillende elementen: water, aarde, vuur, brood. Basiselementen voor elke cultuur die het punt van samenhang van alle diversiteit symboliseren. /

Nadat ze de nacht naast de oven hadden doorgebracht om voor het vuur te zorgen, openden de artiesten, organisatoren de oven met de keramische stukken. Dit was een ritueel moment. De stukken werden uitgedeeld onder enkele kinderen die de dag ervoor aanwezig waren, en via Zelfregie Huis werden ze uitgereikt aan deelnemers aan de picknick.